Sắp xếp:

  Hiển thị:

  Hệ thống đánh giá sức khỏe thể chất y khoa

  Xem chi tiết

  Thiết bị đánh giá sức khỏe thể chất (fitness level)

  Xem chi tiết

  Thiết bị đánh giá trao đổi chất

  Xem chi tiết

  Thiết bị phân tích thành phần cơ thể di động

  Xem chi tiết

  Thiết bị phân tích thành phần cơ thể thông minh

  Xem chi tiết

  Thiết bị đánh giá khả năng vận động

  Xem chi tiết

  Ứng dụng “Trợ lý thể chất thông minh”

  Xem chi tiết

  Camera 360 độ phân giải cao Vero

  Xem chi tiết

  Camera 360 độ tối hiện đại Valkyrie

  Xem chi tiết

  Hệ thống đo lực cơ

  Xem chi tiết

  Thảm lăn huấn luyện YHTL quasar® med

  Xem chi tiết

  Thảm lăn huấn luyện YHTL pulsar® med

  Xem chi tiết