Kardiomed 521

  Sắp xếp:

  Hiển thị:

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức bền chi dưới - xe đạp lượng giá

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức bền chi dưới - xe đạp cơ bản

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức bền chi dưới - xe đạp ngồi thoải mái

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức bền chi trên

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức bền chi trên gắn tường

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức bền - đi bộ Nordic

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức bền - xe đạp tập leo cầu thang

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức bền - Thảm lăn

  Xem chi tiết