Compass 600

  Sắp xếp:

  Hiển thị:

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp gối

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ dang/khép hông

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ gập/duỗi vùng thân

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai II

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai III

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai IV

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai I

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ xoay

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ nghiêng

  Xem chi tiết