Compass 540

  Compass 540 bao gồm các thiết bị được thiết kế tối ưu về sinh cơ học, đảm bảo cung cấp giải pháp điều trị toàn diện và tập luyện, cải thiện sức mạnh cơ khớp. Các thiết bị đơn hoặc đa chức năng có thể linh hoạt sử dụng ở nhiều quy mô điều trị, tập luyện. Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo luật thiết bị y tế Cộng Hòa Liên Bang Đức.

  Sắp xếp:

  Hiển thị:

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp gối

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ dang/khép hông

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp hông

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ duỗi hông

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ gập/duỗi vùng thân

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ xoay

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ nghiêng

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai II

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai IV

  Xem chi tiết

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai III

  Xem chi tiết