Itensic

    Bộ 5 thiết bị itensic cung cấp giải pháp hoàn hảo cho việc tập luyện cơ lõi, tập luyện các nhóm cơ sâu. Điều chỉnh cường độ tập luyện thông qua thay đổi vị trí ngồi, không cần bổ sung thêm tạ tập luyện. Có thể tùy chỉnh đối với trọng lượng người tập. Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo luật thiết bị y tế Cộng Hòa Liên Bang Đức.

    Sắp xếp:

    Hiển thị: