compass 600 Leg extension/curl

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp gối

  Sản phẩm khác

  compass 600 Leg Press

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết
  compass 600 Abduction/Adduction

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ dang/khép hông

  Xem chi tiết
  compass 600 Trunk Extension/Flexion

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ gập/duỗi vùng thân

  Xem chi tiết
  compass 600 Butterfly/Butterfly Reverse

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai II

  Xem chi tiết
  compass 600 Chess press/Rowing

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai III

  Xem chi tiết
  compass 600 Pulldown/Dip

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai IV

  Xem chi tiết
  compass 600 Shoulder Press/Vertical Rowing

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai I

  Xem chi tiết
  tergumed 600 Rotation

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ xoay

  Xem chi tiết
  tergumed 600 Lateral Flexion

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ nghiêng

  Xem chi tiết

  Đăng ký nhận tư vấn