compass 540 Leg Extension/Curl

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp gối

  Sản phẩm khác

  compass 540 Leg Press

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết
  compass 540 Ab/Adduction

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ dang/khép hông

  Xem chi tiết
  compass 540 Multi Hip

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp hông

  Xem chi tiết
  compass 540 Hip Extension

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ duỗi hông

  Xem chi tiết
  compass 540 Trunk Extension/Flexion

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ gập/duỗi vùng thân

  Xem chi tiết
  compass 540 Trunk Rotation

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ xoay

  Xem chi tiết
  compass 540 Lateral Flexion

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ nghiêng

  Xem chi tiết
  compass 540 Butterfly/Butterfly reverse

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai II

  Xem chi tiết
  compass 540 Pulldown/Dip

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai IV

  Xem chi tiết

  Đăng ký nhận tư vấn