Tư vấn xây dựng: Phòng Nghiên cứu chuyên đề PHCN

    Viện Vật lý Y Sinh học

    Là đơn vị nghiên cứu điều trị có giường bệnh đầu tiên ứng dụng trang thiết bị Huấn luyện y học trị liệu (Medical Training Therapy – MTT) trong phục hồi chức năng hiện đại.  

    • Đã nghiên cứu ứng dụng và sử dụng trong điều trị y học hiện đại các hệ thống: hệ thiết bị tập luyện sức cơ compass600 (3 thiết bị Leg press, Ab-/Adductor và Chest press); hệ thiết bị tập luyện sức bền kardiomed700 (2 thiết bị Comfort cycle và Basic cycle); hệ thiết bị tập luyện phục hồi chức năng cổ - cột sống tergumed710 (4 thiết bị Extension – duỗi, Flexion – gập, Rotation – xoay, Cervical trainer – huấn luyện chức năng cổ).