Tư vấn xây dựng: Khoa Phục hồi chức năng

    Bệnh viên Đa khoa Tân Hưng

    Là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên ứng dụng trang thiết bị phục hồi chức năng chủ động (Active Rehabilitation) và huấn luyện y học trị liệu hiện đại (Medical Training Therapy) tại Việt Nam.

    • Đã được tư vấn đầu tư và vận hành “toàn diện” hệ thống tập luyện sức bền kardiomed700 (hệ 7 thiết bị basic cycle, comfort cycle, upper body cycle, cross walk, cross walk-s, stair và mill tour) và hệ thống tập luyện phục hồi chức năng cổ - cột sống tergumed710 (hệ 5 thiết bị Extension – duỗi, Flexion – gập, Lateral flexion – nghiêng, Rotation – xoay, Cervical trainer – huấn luyện chức năng cổ).
    • Đã được tư vấn, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng công nghệ hồ bơi thủy lực điều chỉnh lưu lượng dòng, thủy trị liệu (Aquatherapy) phục hồi chức năng cơ bắp.